Thank you for your interest ! Lucky has already found home !

Lucky

Male
1-2 years old
Moggie (唐貓)
蔡小姐
93701992
Unknown
Yes
年齡:約1.5歲
健康狀況: 失明但健康良好,已經絕育,乖巧,可以摸

Lucky的故事:
生活喺上水鄉郊。佢一直都係喺圍欄裏面徘徊,因為外面有好多放養狗,貓姨姨好夜餵貓,將貓糧放欄杆裏面,狗亦都食唔到亦都襲擊唔到隻貓。
後來覺得貓貓好乖,所以希望幫佢搵到領養人。點知捉起先至見到原來佢雙目失明。帶到獸醫檢查,估計應該係小時候,因為貓感冒冇得到醫治,結果眼球受感染完全凹陷。
lucky好親人,最愛摸摸。只要佢對環境熟悉咗,起居生活完全冇問題,係一隻好健康嘅貓貓。獸醫估計約1.5磅,亦都讚佢失明但喺外面流浪,佢真係好堅強。

ADOPTION PROCESS

Leave a Reply

Pet Events