【Suppaw首次參與元旦Chill級得PetPet市集】

SUPPAW喺2022年1月第一次參加由Smart Pet Pet舉辦嘅Chill級得PetPet市集。今次市集包括各式各樣嘅寵物生活雜貨、寵物衣飾、寵物日用品及本地動物系設計手作等,真係十分熱鬧又多嘢睇呀!

SUPPAW為左今次嘅市集都準備左超級得意嘅扭蛋活動比嚟攤位探我哋嘅朋友仔。只要簡單登記同埋Follow我哋IG/Like我哋FB Page,參加者就可以免費扭隻精美扭蛋啦!估唔到當日真係吸引咗好多大人細路,甚至一大家細嚟抽扭蛋呀,我哋嘅扭蛋爭D唔夠供應。我哋好開心好多人都好支持Suppaw呢個無償領養平台嘅理念添!

Leave a Reply

Pet Events