【Suppaw 1314活動 – 寵愛一生 承諾一世 支持領養不棄養】

Suppaw首次喺商城舉辦1314瘋狂優惠活動,藉此推廣對寵物一生一世承諾嘅重要性。今次網上推廣活動成功吸引左唔少愛寵之人,同時再次感謝各商戶嘅參與同支持。是次活動收益,我哋都一樣會將部份撥捐領養平台,希望一步一步,可以為平台帶嚟穩定嘅基礎,令我哋可以有更多資源去幫助更多嘅浪浪尋家。

Leave a Reply

Pet Events