EN

姜蓉 & 墨餘 & 霧映

多謝你有興趣領養姜蓉 & 墨餘 & 霧映,但佢已經搵到屋企喇!

首頁

»

領養寵物

»

姜蓉 & 墨餘 & 霧映

姜蓉 & 墨餘 & 霧映

男/女: 男性
年齡(實際或估計): 1-6個月大
品種: 莫吉(唐貓)
組織: 香港拯救狗貓協會 HK Saving Cat and Dog Association
聯繫電話: https://hkscda.com/animal/id/2724 ; https://hkscda.com/animal/id/2723 ; https://hkscda.com/animal/id/2722
微芯片: 未知
絕育: 未知

Description:《可愛姜蓉,墨餘及霧映🐈尋家》
全部仔,2個月大,人手餵大,一對領養或加貓,自由配搭
如大家都想為 找個疼惜牠的幸福之家,請代為廣傳或網址填寫領養表,按『申請領養』

<領養者必須接受家訪>
※劏房或有關不符合安全之居所,將不會被接受及考慮,申請者敬請留意※
#麻煩申請人必需安裝好窗網才進行申請🙏

分享這篇文章

郵寄至:
查看更多

發表評論

您的電子郵件地址將不會被發表。